SveFPH stipendier i samarbete med läkemedelsindistrin

SveFPH i samarbete med Orpha Care/AOP Health - utlyser årligen ett forskningsstipendium om 50 000 kronor som syftar till att främja yngre forskare inom pulmonell arteriell hypertension.

Länk till stipendiet

SveFPH i samarbete med Janssen - utlyser årligen ett utbildningsstipendium om 50 000 kronor som syftar till att möjliggöra besök vid en klinik eller ett "center of excellence" med målsättning att därigenom erhålla kunskap som inte kan inhämtas/tillgodoses vid det egna sjukhuset/arbetsplatsen.

Länk till stipendiet


SveFPH i samarbete med NordicInfu Care - utlyser årligen ett resestipendium till John Vane Memorial Symposium on Prostacyclin Science and Pulmonary Vascular Disease (www.royalsociety.org).

Länk till stipendiet

SveFPHs och SPAHRs samarbetsstipendium

SveFPH och SPAHR i samarbete - utlyser intermittent forskningsstipendium för att möjliggöra forskning inom pulmonell hypertension.
 


Tidigare stipendiater

SveFPH har under flera år delat ut stipendier i samarbete med Actelion Pharmaceuticals Sverige AB, Pfizer AB, GlaxoSmithKline AB, Bayer AB, MSD, Janssen och NordicInfu Care. SveFPH vill tacka för de generösa anslag som har givits och som bidragit till utbildning och forskning inom PAH.

Länkar till tidigare utdelade stipendier:
• Actelion
• Pfizer
• Bayer
 SveFPH SPAHR MSD
• GlaxoSmithKline
• SveFPH
• NordicInfu Care
• Janssen
• SPAHR
• SveFPH och SPAHR
• Orpha Care/AOP Health


 

Svensk förening för Pulmonell Hypertension