Kontakta oss

Svensk förening för pulmonell hypertension, c/o Anna Werther Evaldsson
PAH/Hjärtmottagningen, Skånes universitetssjukhus Lund
Entrégatan 7
22242 Lund

PAH-centra i Sverige

♥ Lund, Skånes universitetssjukhus. Tel: vxl 046-171 000
♥ Göteborg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Tel: vxl 031-342 10 00
♥ Linköping, Universitetssjukhuset. Tel: vxl 010-103 00 00
♥ Stockholm
   Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Tel: vxl 08-517 70 00
   Södersjukhuset. Tel vxl 08-616 10 00
♥ Örebro, Universitetssjukhuset. Tel: vxl 019-602 10 00
♥ Uppsala, Akademiska sjukhuset. Tel: vxl 018-611 00 00
♥ Umeå, Norrlands universitetssjukhus. Tel: vxl 090-785 00 00


Viktiga länkar
För dig som är patient, kontakta Nätverket för PAH i Sverige, http://pah-sverige.se

Svensk förening för Pulmonell Hypertension