Forskningsstipendium NordicInfu Care

NordicInfu Care stipendiet


Resestipendium till John Vane Memorial Symposium on Prostacyclin Science and Pulmonary Vascular Disease (www.royalsociety.org).

  • Stipendiet syftar till att stödja och stimulera utbildning och forskning inom området Pulmonell arteriell Hypertension.
  • Stipendiet avser att möjliggöra för 2 yngre forskare/kliniker, som är i den tidigare fasen av sin forskargärning inom området pulmonell hypertension, att delta i nämnda symposium.
  • Stipendiet ska även möjliggöra internationella kontakter och därmed bidra till att långsiktigt säkerställa utvecklingen inom PAH-området i Sverige
  • Stipendiet omfattar registreringsavgift, resa, hotell och måltider.

Behöriga att söka: Medlem i SveFPH samt medlem (eller associerad) av Svenska Läkaresällskapet
AnsökningstidSista ansökningsdag för 2020 års stipendium är 2020-11-30.
Ansökan: Skriftlig ansökan görs genom ifyllande av blankett, vilken publiceras i samband med att stipendiet utlyses. Ifylld blankett skall återföljas av meritförteckning (CV), motivering och intyg från handledare. 

Komplett ansökan insändes i 2 exemplar till:
Svensk Förening för Pulmonell Hypertension
Att. Maria Willehadson
Kardiologen 50G,
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

alternativt insändas per e-post till ovan nämnda Maria Willehadson.

Svensk förening för Pulmonell Hypertension