bjorkar
RAPPORTER FRÅN VETENSKAPLIGA MÖTEN

Föreningen deltar i möten som berör PH. För att komma till respektive rapport, klicka på namnet/rapporten.

First Scientific Seminar on PH - Connecting Expertise in a Rare Disease - Advancing PAH Care - Oslo

Second Scientific Seminar on PH - Connecting Expertise in a Rare Disease - Advancing PAH Care - Amsterdam

Third Scientific Seminar on PH - Connecting Expertise in a Rare Disease - Advancing PAH Care - Lund

Fourth Scientific Seminar on PH - Connecting Expertise in a Rare Disease - Advancing PAH Care - Köpenhamn

Fifth Scientific Seminar on PH - Connecting Expertise in a Rare Disease - Advancing PAH Care - Leuven

Ninth John Vane Memorial Symposium - London


AVHANDLINGAR

Av föreningens medlemmar försvarade avhandlingar kring pulmonell hypertension.

Pulmonary hypertension related to left heart failure and hypoxia. Mechanisms, new treatment strategies and impact on mortality following heart transplantation. Jakob Lundgren, Avdelningen för kardiologi, Medicinska Fakulteten, Lunds Universitet, 2018.

Modulators of hypoxic pulmonary vasoconstriction and pulmonary hypertension. Implications for new treatment strategies. David Kylhammar, Avdelningen för kardiologi, Medicinska Fakulteten, Lunds Universitet. 2016.

Vardenafil and methylarginines in pulmonary hypertension. Anna Sandqvist, Klinisk farmakologi, Medicinska Fakulteten, Umeå Universitet. 2016. 

The usefulness of continuous hemodynamic monitoring to guide therapy in patients with cardio pulmonary disease. Barbro Kjellström, Karolinska Institutet. 2007.

VETENSKAPLIGA ARBETEN


Föreningen stödjer oberoende forskare i deras arbete. Nedan finner ni relevanta arbeten av föreningens medlemmar.

PULMONELL ARTERIELL HYPERTENSION (PH GRUPP 1)

Specialiserade PAH- och CTEPH-mottagningar i de nordiska länderna - Kjellström et al. - Pulm Circ - 2020
Karaktäristika för PAH-patienter som inte svarar på behandling med PDE5-inhiberare - Hjalmarsson et al. - Pulm Circ - 2020

Följsamhet till läkemedelsbehandling hos patienter med PAH och CTEPH - Kjellström et al. - ERJ Open Res - 2020
Nya insikter i hur svenska PH-sköterskor upplever sitt arbete - Ivarsson & Kjellström - I Healthcare (Vol. 8, No. 2, p. 180) - 2020
Könsspecifika skillnander och överlevnad hos patienter med PAH - Kjellström et al. - ERJ Open Res - 2019
Fallrapport PAH vid sklerodermi, när patobiologi och diagnostiska kriterier skiljer sig åt - Andréasson et al. - Rheumatology - 2019
Anhöriga till patienter med PAH och CTEPH och deras upplevelser - Ivarsson et al. - ERJ Open Res. - 2019
PAH - Värdera risk för att förbättra symptom - Kjellström et al. - Expert Rev Cardiovasc Ther - 2018
Riskstratifiering vid PAH - Rådegran - Läkartidningen - 2018
Betydelse av ålder och kön för riskstratifiering vid idiopatisk PAH - Hjalmarsson et al. - Eur Respir J. - 2018
Följsamhet av och tilltro till behandling hos patienter med PAH och CTEPH - Ivarsson et al. - Clin Respir J. - 2018
Angiogena och inflammatoriska markörer för screening och uppföljning av PAH - Kylhammar et al. - Scand J Rheumatol - 2018
Coping, socialt stöd och information vid PAH och CTEPH - Ivarsson et al. - SAGE Open Medicine - 2018
Plasma L-Arginin skiljer PAH från vänstersidig hjärtsvikt - Sandqvist et al. - Heart & Vessels - 2017
Förändringar i sFlt-1 i respons till PAH-behandling - Bouzina & Rådegran - Cardiovasc Pharm Open Access - 2017
Riskstratifiering och dess betydelse för prognos vid PAH - Kylhammar et al. - Eur Heart J - 2017
Information, socialt stöd och coping hos PAH- och CTEPH-patienter - Ivarsson et al. - Patient Educ Couns - 2017

Pulmonell arteriell hypertension - Jansson et al. - Läkartidningen 2016
PAH och CTEPH i Svenska PH registret 2000-2014 - Rådegran et al. - Scand Cardiovasc J - 2016
Erfarenheter av stöd hos patienter med PAH och CTEPH - Ivarsson et al. - Heart Lung Circ - 2016
Höger kammares tryckvågsreflektion relaterar till kliniska variabler - Kjellström et al - Scand Cardiovasc J - 2015
Uppfattning av given information och stöd vid PAH och CTEPH - Ivarsson et al. - Clin Med Insights Circ Respir Pulm Med - 2014

Hemodynamik vid daglig aktivitet och fysisk ansträngning hos PAH-patienter - Kjellström et al. - J Card Fail - 2014
Prognos och respons vid initial singel och kombinationsbehandling - Kylhammar et al. - Scand Cardiovasc J - 2014
Informations-erfarenheter och -behov hos patienter med PAH och CTEPH - Ivarsson et al. - Nurs Res Pract - 2014
PAH associerad med systemisk skleros. Prognos och prediktion - Hesselstrand et al. - Scand J Rheumatol - 2011MR-fynd vid PAH associerad med bindvävssjukdom - Hesselstrand et al. - Scand J Rheumatol - 2011
Förändringar i högerkammar-tryck mellan hemodialys-tillfällen observerat med implanterbar monitorering - Kjellström et al. - Am J Cardiol - 2009
Kontinuerlig hemodynamisk monitorering vid PAH - Frantz, Kjellström et al. - J Heart Lung Transplant - 2008

Hemodynamisk monitorering vid PAH - Frantz, Kjellström et al. - Advances in Pulmonary Hypertension - 2008 (Review)
Analys av höger kammares tryckvåg och dess reflektion vid PAH - Karamanoglu, Kjellström et al. - Chest - 2007
Hemodynamiska observationer vid skifte Iloprost till Bosentan - Fruhwald, Kjellström et al. - J Heart Lung Transplant - 2005
Implanterbar hemodynamisk monitorering för hantering av PAH patienter - Beinborn, Kjellström et al. - EP Lab Digest - 2004
Hemodynamisk monitorering av PH patienter behandlade med Iloprost - Fruhwald, Kjellström et al. - Chest - 2003PULMONELL HYPERTENSION PÅ BASEN AV VÄNSTERSIDIG HJÄRTSJUKDOM (PH GRUPP 2)

Pulmonell hypertension vid vänstersidig hjärtsjukdom - Lundgren & Rådegran - Läkartidningen - 2017
Postoperativ pulmonell hypertension och dess betydelse för överlevnaden efter hjärttransplantation - Lundgren et al. Scand Cardiovasc J - 201
7
Hemodynamik i vila och arbete före och efter hjärttransplantation - Lundgren & Rådegran - J Am Heart Assoc - 2015

Patofysiologi och behandling vid PH på basen av systolisk vänstersidig hjärtsvikt - Lundgren & Rådegran - Acta Physiol - 2014
Preoperativ pulmonell hypertension och dess betydelse för överlevnaden efter hjärttransplantation - Lundgren et al. Scand Cardiovasc J - 2014
Hemodynamisk monitorering under samlag och fysisk aktivitet vid hjärtsvikt och PH - Cremers, Kjellström et al. - Am J Med - 2002


PULMONELL HYPERTENSION PÅ BASEN AV LUNGSJUKDOM OCH/ELLER HYPOXI (PH GRUPP 3)

Pulmonell hypertension vanligt vid kronisk lungsjukdom - Kylhammar & Rådegran - Läkartidningen - 2017
Behandlingsvägar vid hypoxisk pulmonell vasokonstriktion, vaskulär remodulering och PH - Kylhammar & Rådegran - Acta Physiol - 2016


KRONISK TROMBOEMBOLISK PULMONELL HYPERTENSION (PH GRUPP 4)

Följsamhet till läkemedelsbehandling hos patienter med PAH och CTEPH - Kjellström et al. - ERJ Open Res - 2020
Följsamhet av och tilltro till behandling hos patienter med PAH och CTEPH - Ivarsson et al. - Clin Respir J. - 2018
Coping, socialt stöd och information vid PAH och CTEPH - Ivarsson et al. - SAGE Open Medicine - 2018
PAH och CTEPH i Svenska PH registret 2000-2014 - Rådegran et al. - Scand Cardiovasc J - 2016
Erfarenheter av stöd hos patienter med PAH och CTEPH - Ivarsson et al. - Heart Lung Circ - 2016
Uppfattning av given information och stöd vid PAH och CTEPH - Ivarsson et al. - Clin Med Insights Circ Respir Pulm Med - 2014
Informations-erfarenheter och -behov hos patienter med PAH och CTEPH - Ivarsson et al. - Nurs Res Pract - 2014


GRUPPÖVERSKRIDANDE ARBETEN KRING PULMONELL HYPERTENSION

Höger förmaksvolymer med ekokardiografi för detektion av stegrade höger förmakstryck vid PH - Ostenfeld et al. - Clin Physiol Funct Imaging - 2018
RV "speckle tracking" för att skilja på tryck- och volymbelastad högerkammare - Werther Evaldsson et al. - Clin Physiol Funct Imaging - 2017
Angiogena och inflammatoriska markörer för differentiering av PH - Säleby et al. - Scand Cardiovasc J - 2017

Regionalt bidrag till slagvolym vid PH påverkas på vänster men inte höger hjärthalva - Ostenfeld et al. - Int J Cardiovasc Imaging - 2016 
"Left atrial intrinsic strain" korrelerar till wedgetryck och PVR vid PH - Tossavainen et al. - Echocardiography - 2016

Ekokardiograftiskt uppskattad PVR vid PH - Lindqvist et al. - Eur J Echocardiogr - 2016

Svensk förening för Pulmonell Hypertension