bjorkar

SveFPH stipendier i samarbete med läkemedelsindistrin


SveFPH i samarbete med GlaxoSmithKline - utlyser årligen ett forskningsstipendium om 50 000 kronor för yngre forskare. Stipendiet riktas i första hand till odisputerad forskare inom området pulmonell hypertension.

Länk till stipendiet       • GlaxoSmithKline


SveFPH i samarbete med Actelion - utlyser årligen ett forskningsstipendium om 50 000 kronor för att stödja forskning kring patienter med Pulmonell Hypertension. Forskningsprojekt med klinisk anknytning prioriteras.

Länk till stipendiet        • Actelion


SveFPH i samarbete med NordicInfu Care - utlyser årligen ett resestipendium till John Vane Memorial Symposium on Prostacyclin Science and Pulmonary Vascular Disease (www.royalsociety.org).

Länk till stipendiet       • NordicInfu Care

SveFPH (SPAHR) - utlyser årligen ett stipendium om 3 månaders lön för att på heltid bedriva vetenskapligt arbete inom SPAHR-registret. 

Länk till stipendiet       •  SPAHR


Tidigare stipendiater

SveFPH har under flera år delat ut stipendier i samarbete med Actelion Pharmaceuticals Sverige AB, Pfizer AB, GlaxoSmithKline AB, Bayer AB, MSD och NordicInfu Care. SveFPH vill tacka för de generösa anslag som har givits och som bidragit till utbildning och forskning inom PAH.

Länkar till tidigare utdelade stipendier:
• Actelion
• Pfizer
• Bayer
 SveFPH SPAHR
• GlaxoSmithKline
• NordicInfu Care

Svensk förening för Pulmonell Hypertension