bjorkar

SveFPH stipendier i samarbete med läkemedelsindistrin

 


SveFPH i samarbete med Janssen - utlyser årligen ett utbildningsstipendium om 50 000 kronor möjliggöra studier utomlands, besök vid "center of excellence" eller deltagande vid vetenskapliga kurser.

Länk till stipendiet        • Janssen


SveFPH i samarbete med NordicInfu Care - utlyser årligen ett resestipendium till John Vane Memorial Symposium on Prostacyclin Science and Pulmonary Vascular Disease (www.royalsociety.org).

Länk till stipendiet       • NordicInfu Care

SveFPH (SPAHR) - utlyser årligen ett stipendium om 50 000 kronor för att, med SPAHR-registret som bas, bedriva registerforskning inom området Pulmonell Hypertension. 

Länk till stipendiet       •  SPAHR


Tidigare stipendiater

SveFPH har under flera år delat ut stipendier i samarbete med Actelion Pharmaceuticals Sverige AB, Pfizer AB, GlaxoSmithKline AB, Bayer AB, MSD, Janssen och NordicInfu Care. SveFPH vill tacka för de generösa anslag som har givits och som bidragit till utbildning och forskning inom PAH.

Länkar till tidigare utdelade stipendier:
• Actelion
• Pfizer
• Bayer
 SveFPH SPAHR
• GlaxoSmithKline
• SveFPH
• NordicInfu Care
• Janssen

Svensk förening för Pulmonell Hypertension