bjorkar
Svensk förening för Pulmonell Hypertension

Svensk förening för Pulmonell Hypertension
 bildades 2007 och är en associerad förening inom Svenska Läkaresällskapet.

Ordförande i SveFPH

Göran Rådegran - 2014 - ...
Kjell Jansson - 2010 - 2014
Björn Ekmehag - 2007 - 2010

Sekreterare i SveFPH

Maria Wilehadson - 2009 - ...
Ulrika Bodén - 2007 - 2009

 Registerhållare för SPAHR

Barbro Kjellström - 2016 - ...
Stefan Söderberg - 2012 - 2016
Björn Ekmehag - 2007 - 2012
Svensk förening för Pulmonell Hypertension