bjorkar

Pågående forskningsprojekt

Göteborg
Clara Hjalmarsson
Specialistläkare i kardiologi och dr. med. vet. vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. 
Forskning kring epidemiologi, prognos och behandling av patienter med pulmonell arteriell hypertension.

Linköping
David Kylhammar
Leg. läkare och dr. med. vet. vid Universitetssjukhuset i Linköping.
Forskning kring hypoxi samt pulmonell arteriell hypertension. 

Lund
Göran Rådegran
,
 
Docent och överläkare vid Skånes Universitetssjukhus i Lund. Ordförande för Svensk förening för pulmonell hypertension.
Forskning kring pulmonell hypertension, hypoxi, hjärtsvikt och transplantation - Mekanismer, nya behandling och diagnostiska procedurer inklussive blodburna biomarkörer.

Bodil Ivarsson, Docent och leg. sjuksköterska vid Skånes Universitetssjukhus i Lund.
Forskning kring patienter med pulmonell arteriell hypertension och kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension avseende information, socialt stöd, coping samt följsamhet till läkemedelsordinationer.

Stockholm
Barbro Kjellström
Biomedicinsk analytiker och dr. med. vet. vid Karolinska Institutet i Stockholm.
Forskning inom andfåddhet och andningsmodulering hos patienter med pulmonell arteriell hypertension & kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension samt patientrelaterade erfarenhetsmått (PREM) och livskvalitet (PROM) inom samma patientgrupper.

Umeå
Stefan Söderberg
, Norrlands Universitetssjukhus Umeå.
Leder nationellt projekt: 
Förekomst av kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension (CTEPH) hos personer som tidigare har haft en akut lungemboli och identifiering av riskfaktorer för denna utveckling.

Anna Sandqvist, Leg. Apotekare och dr. med. vet vid Norrlands Universitetssjukhus Umeå.
Forskning kring läkemedelsbehandling samt kväveoxidsystemet hos patienter med pulmonell arteriell hypertension, kronisk tromboembolisk hypertension (CTEPH) och hjärtsvikt.

Uppsala
Gerhard Vikström
,
 Docent och överläkare vid Akademiska sjukhuset Uppsala. 
Forskar om Sildenafil och besläktade ämnens effekt på kärl och kväveoxidsystemet i lungkärl och lungvävnad samt avvikelser i kväveoxidsystemet hos patienter med pulmonell hypertension.
Svensk förening för Pulmonell Hypertension