ForskningsstipendierStipendiater

• 2022

   SveFPHs och SPAHRs samarbetsstipendiet

Svensk förening för pulmonell hypertension utlyser i samarbete med svenska PAH-registret intermittent stipendier för att möjliggöra forskning kring pulmonell hypertension.

   
   
   
   
   

Svensk förening för Pulmonell Hypertension