ForskningsstipendierStipendiater

• 2020
   NordicInfu Care stipendiet

NordicInfu Care delar årligen ut ett resestipendium till John Vane Memorial Symposium on Prostacyclin Science and Pulmonary Vascular Disease. Stipendiet syftar till att stimulera utbildning och forskning inom området pulmonell arteriell hypertension.

   
   
   
   
   

Svensk förening för Pulmonell Hypertension