2020

Stipendiat 2020 - utdelat av SvFPH


Raluca Jumatate tilldelas 25 000:- till projektet ”Kartläggning av högerkammarfunktion vid tryckbelastning".

Svensk förening för Pulmonell Hypertension