2019

Stipenditer 2019 - utdelat av SvFPH


Mattias Arvidsson och Ashwin Venkateshvaran tilldelas vardera 25 000:- till projekten ”Matrix metalloproteinaser och associerade blodburna biomarkörer vid differentiering av pulmonell hypertension med fokus på pulmonell arteriell hypertension" och "Non-invasive estimation of pulmonary vascular resistance in heart failure. A comparative study employing multiple Doppler methods".

Svensk förening för Pulmonell Hypertension