Forskningsstipendier

Stipendiater

• 2009

• 2010

• 2011

2012

• 2013

2015

• 2016

• 2017

• 2018

  

Actelion Pharmaceuticals Sverige AB stipendiet

Att stödja forskning kring endotelin och/eller forskning kring patienter med Pulmonell Hypertension. Stipendiet delades ut 2009-2018. Forskningsprojekt med klinisk anknytning prioriterades.

 
   
 
 
 

Svensk förening för Pulmonell Hypertension