2015

Stipendiat 2015 - utdelat av SvFPH tillsammans med GlaxoSmithKline AB


PhD Anna Sandqvist tilldelas 20 000:- till projektet ”Effekten av PAH-specifik läkemedelsbehandling vid PAH, avseende förändringar över tid biomarkörerna ADMA, SDMA och arginin i relation till patienternas kliniska tillstånd, en observationsstudie"

Svensk förening för Pulmonell Hypertension