ForskningsstipendierStipendiater

• 2014

• 2015

• 2016

• 2017

• 2018

   GlaxoSmithKline AB stipendiet

Att stödja forskning kring patienter med Pulmonell Hypertension. Stipendiet avsåg att stödja forskare som var i den initiala fasen av sin forskargärning och delades ut 2014-2018.  

   
   
   
   
   

Svensk förening för Pulmonell Hypertension