ForskningsstipendierStipendiater

• 2016

• 2017


   SveFPH SPAHR-stipendiet

Att stödja vetenskapligt arbete inom SPAHR. Arbetet skall innehålla och belysa CTEPH-patienter. Stipendiet utlyses separat under tre års tid för att möjliggöra kontinuerlig publikation från SPAHR och föreningens medlemmar.
Stipendiet delades ut 2016 och 2017, 2016 i samarbete med Bayer AB. 2017 gjordes stipendiet möjligt genom SveFPHs samarbete med läkemedelsföretaget MSD.

   
   
   
   
   

Svensk förening för Pulmonell Hypertension