Forskningsstipendier

-


Stipendiater

• 2014

• 2015


• 2016
   Bayer AB stipendiet

Bayer AB delade, till och med 2016 ut ett stipendium med syftet att stödja forskning och vidareutbildning inom Pulmonell Hypertension.

   
   
   
   
   

Svensk förening för Pulmonell Hypertension