Utvecklingsstipendier

Stipendiater

• 2012

 • 2013


  

Pfizer AB utveckliningsstipendier

Stipendierna var avsedda att stimulera yngre forskare med vetenskaplig verksamhet inom området Pulmonell Arteriell Hypertension samt närliggande områden och delades ut 2012 och 2013.

 

Svensk förening för Pulmonell Hypertension