SPAHR stipendiumStipendiater

 
• 2020
 • 2021
   SPAHR-stipendiet

Svenska PAH-registret utlyser intermittent stipendier för att möjliggöra registerforskning.

   
   
   
   
   

Svensk förening för Pulmonell Hypertension