bjorkar

SveFPH stipendium SPAHR

Stipendiet om 3 månaders lön under 2018 avser vetenskapligt arbete inom SPAHR-registret. Arbetet skall innehålla och belysa CTEPH-patienter.  Syftet är att i samråd med föreningens skrivargrupp bearbeta data och författa vetenskapliga artiklar för publikation.

Arbete såsom ex. registeruttag, etikansökan mm förutsätts vara förberett innan projektstart så att de 3 månaderna effektivt kan ägnas åt analys- och skrivarbete.

Stipendiet bidrar till ett kontinuerligt publicerande från registret och föreningens medlemmar och har möjliggjorts genom föreningens samarbete med läkemedelsföretaget MSD.

Behöriga att söka: Det krävs ingen särskild behörighet för att söka detta stipendium.

Ansökningstid: Sista ansökningsdag för 2018 års stipendium har passerat.

Ansökan: Skriftlig ansökan skall återföljas av curriculum vitae inklusive eventuell publikationslista samt kortfattat forskningsprogram omfattande rubrikerna: Sammanfattning, Bakgrund, Målsättning, Metoder, Arbetsplan, Preliminära resultat och Betydelse. För icke disputerad sökande bör handledarintyg bifogas. Ansökan till eller godkännande av etisk kommitté skall bifogas ansökan. Vidare skall bifogas ett resursintyg utfärdat av chef vid avdelningen eller motsvarande där verksamheten kommer att bedrivas.Komplett ansökan insändes i 2 exemplar till:
Svensk Förening för Pulmonell Hypertension
Att. Maria Willehadson
Kardiologen 50G,
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
Svensk förening för Pulmonell Hypertension