bjorkar

Actelion stipendiet

Stipendiet om 50 000 kronor stödjer forskning kring endotelin och/eller forskning kring prostacyklin och/eller forskning kring patienter med pulmonell hypertension. Forskningsprojekt med klinisk anknytning kommer att prioriteras.
Stipendiet kan delas mellan flera projekt och stipendiater.

Behöriga att söka: I första hand odisputerad, klinisk forskare inom området Pulmonell Hypertension

Ansökningstid:  Sista ansökningsdag för 2018 års stipendium har passerat.

Ansökan: Skriftlig ansökan skall återföljas av curriculum vitae inklusive eventuell publikationslista samt kortfattat forskningsprogram omfattande rubrikerna: Sammanfattning, Bakgrund, Målsättning, Metoder, Arbetsplan, Preliminära resultat och Betydelse. För icke disputerad sökande bör handledarintyg bifogas. Ansökan till eller godkännande av etisk kommitté skall bifogas ansökan. Vidare skall bifogas ett resursintyg utfärdat av chef vid avdelningen eller motsvarande där verksamheten kommer att bedrivas.


 
Komplett ansökan insändes i 2 exemplar till:
Svensk Förening för Pulmonell Hypertension
Att. Maria Willehadson
Kardiologen 50G,
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala   
Svensk förening för Pulmonell Hypertension