bjorkar
Stipendiater 2022 - utdelat av SvFPH och SPAHR

Hannes Runheim, Linköping, tilldelas SEK 140000 för projektet "Sjukdomsbörda och hälsorelaterade kostnader för patienter med pulmonell arteriell hypertension".
Clara Hjalmarsson, Göteborg, tilldelas SEK 100000 för projektet "Severe prognosis in Pulmonary Arterial Hypertension: Clinical, hemodynamic and treatment characteristics associated with death and lung transplantation within a year of diagnosis"
Svensk förening för Pulmonell Hypertension