bjorkar


Stipendiater

• 2020
   SPAHR-stipendiet

Svenska PAH-registret utlyser intermittent stipendier för att möjliggöra registerforskning.

   
   
   
   
   

Svensk förening för Pulmonell Hypertension