bjorkar
Stipendiat 2019 - utdelat av SvFPH tillsammans med Janssen


Anna Werther-Evaldsson tilldelas 50 000:-.
Svensk förening för Pulmonell Hypertension