bjorkar
Stipenditer 2018 - utdelat av SvFPH tillsammans med GlaxoSmithKline


Habib Bouzina och Ashwin Venkateshvaran tilldelas vardera 25 000:- till projekten ”Plasma receptor tyrosine kinases as risk stratification markers in pulmonary arterial hypertension" och "The Echocardiographic Pulmonary to Left Atrial Global Strain (ePLAGS) Ratio - A novel non-invasive measurement to differentiate pre-capillary and post-capillary pulmonary hypertension".
Svensk förening för Pulmonell Hypertension