bjorkar
Stipendiat 2018 - utdelat av SvFPH tillsammans med Actelion Pharmaceuticals Sverige AB


Bodil Ivarsson tilldelas 50 000:- till projektet ”Sjuksköterskekoordinerade öppenvårdsmottagningar i Norden".
Svensk förening för Pulmonell Hypertension