bjorkar
Stipendiat 2017 - utdelat av SvFPH tillsammans med Actelion Pharmaceuticals Sverige AB


Anna Werther-Evaldsson tilldelas 50 000:- till projektet ”Bedömning av högerkammarfunktion med ekokardiografi och MRT hjärta från multipla vyer hos patienter med pulmonell hypertension".
Svensk förening för Pulmonell Hypertension