bjorkar
Stipenditer 2017 - utdelat av SvFPH tillsammans med GlaxoSmithKline


Barbro Kjellstöm och Joanna Säleby tilldelas vardera 25 000:- till projekten ”Följsamhet till PAH-specifik läkemedelsbehandling hon patienter med högt blodtryck i lungartärerna" och "Angiogenic and inflammatory biomarkers in the differentiation of pulmonary hypertension".
Svensk förening för Pulmonell Hypertension