bjorkar
Stipendiat 2017 - utdelat av SvFPH


PhD. Anna Sandqvist tilldelades stipendiet om tre månaders lön för projektet ”Riskklassificering och läkemedelsbehandling vid kronisk lungemboli (CTEPH), och dess betydelse för behandlingsval och prognos".
Svensk förening för Pulmonell Hypertension