bjorkar
Stipendiat 2016 - utdelat av SvFPH tillsammans med Bayer AB


Dr. David Kylhammar tilldelades stipendiet om tre månaders lön för projektet ”Prognostiska markörer vid uppföljning som behandlingsmål hos patienter med PAH".
Svensk förening för Pulmonell Hypertension