bjorkar
Stipendiat 2016 - utdelat av SvFPH tillsammans med GlaxoSmithKline


Habib Bouzina tilldelas 50 000:- till projektet ”The effect of initial combination versus initial single therapy on inflammatory and angiogenic biomarkers in pulmonary arterial hypertension".
Svensk förening för Pulmonell Hypertension