bjorkar

Stipendiater

• 2009

• 2010

• 2011

2012

• 2013

2015

• 2016

• 2017
  

Actelion Pharmaceuticals Sverige AB stipendiet

Att stödja forskning kring endotelin och/eller forskning kring patienter med Pulmonell Hypertension. Forskningsprojekt med klinisk anknytning har prioriterats.

 
   
 
 
 
Svensk förening för Pulmonell Hypertension