bjorkar
Stipendiat 2015 - utdelat av SvFPH tillsammans med GlaxoSmithKline AB


Kristoffer Björkstrand tilldelas 20 000:- till projektet ”En explorativ randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad crossoverstudie med rödbetsjuice till patienter med pulmonell arteriell hypertension".
Svensk förening för Pulmonell Hypertension