bjorkar


Stipendiater

• 2014

• 2015

• 2016

• 2017

   GlaxoSmithKline AB stipendiet

Att stödja forskning kring patienter med Pulmonell Hypertension. Stipendiet avser att stödja forskare som är i den initiala fasen av sin forskargärning.  

   
   
   
   
   

Svensk förening för Pulmonell Hypertension