bjorkar
Stipendiat 2015 - utdelat av SvFPH tillsammans med Actelion Pharmaceuticals Sverige AB


Dr Jakob Lundgren tilldelas 50 000:- till projektet ”The impact of postoperative pulmonary hypertension and elevated diastolic pressure difference on survival after heart transplantation"
Svensk förening för Pulmonell Hypertension