bjorkar

Stipendiat 2009 - utdelat av SvFPH tillsammans med Actelion Pharmaceuticals Sverige AB

Dr Göran Rådegran, Hjärtsvikt och Klaffkliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund tilldelas 25 000:- till projektet ”Role of Endothelin in Hypoxia induced Pulmonary Hypertension”

Svensk förening för Pulmonell Hypertension