bjorkar

Stipendiater 2013 - utdelat av SvFPH tillsammans med Pfizer AB

Två stipendier för auskultation vid Pulmonar Vascular Diseases Clinic på Universitetskliniken Erasme i Bryssel delades ut. Stipendiaterna var David Kylhammar och Oskar Juvakka.

Svensk förening för Pulmonell Hypertension