bjorkar

Stipendiater 2012 - utdelat av SvFPH tillsammans med Pfizer AB

Tre stipendier för auskultation vid PAH-center i Amsterdam, Holland delades ut. Stipendiaterna var Fredrik Eidhagen, Anna Sandqvist samt Göran Rådegran.

Svensk förening för Pulmonell Hypertension