bjorkar

Stipendiat 2013 - utdelat av SvFPH tillsammans med Actelion Pharmaceuticals Sverige AB

Dr Jakob Lundgren tilldelas 50 000:- till projektet ”Preoperative pulmonary hypertension and its impact on survival after heart transplantation"
Svensk förening för Pulmonell Hypertension