bjorkar

Stipendiat 2012 - utdelat av SvFPH tillsammans med Actelion Pharmaceuticals Sverige AB

Dr David Kylhammar, Skånes universitetssjukhus (doktorand vid avdelningen för kardiologi vid Lunds universitet) tilldelas 50 000:- till ett projekt om diagnostik av lungkärlssjukdom med ekokardiografi vasoregulatoriska mekanismer i lungcirkulationen, prognostiska faktorer, behandlingseffekter samt biomarkörer vid pulmonell hypertension. Stipendiet vanns för ett projekt med målsättningen att finna nya blodburna biomarkörer vid pulmonell hypertension.
Svensk förening för Pulmonell Hypertension