bjorkar

Stipendiater 2011 - utdelat av SvFPH tillsammans med Actelion Pharmaceuticals Sverige AB

Dr Fredrik Lindgren, Fysiologiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg tilldelas 50 000:- till projektet ”Diagnostik av lungkärlssjukdom med ekokardiografi”


Ssk Bodil Ivarsson, Avd för Thoraxkirurgi, Skånes universitessjukhus i Lund tilldelas 50 000:-  till projektet ”Patienters erfarenhet av information och stöd i samband med Pulmonell Hypertension”

Svensk förening för Pulmonell Hypertension