bjorkar

Stipendiater 2010 - utdelat av SvFPH tillsammans med Actelion Pharmaceuticals Sverige AB

Dr Eva Furenäs, Göteborg, tilldelas 10.000:- till projektet ”Neurohormonell aktivering i lungcirkulationen hos patienter med ASD (fömaksseptumdefekt) med normalt lungkärlsmotstånd”


Dr Therese Andersson, Umeå, tilldelas 40.000:- till projektet ”Förekomst av kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension i Sverige hos personer som tidigare haft en akut lungemboli samt identifiering av riskfaktorer för denna utveckling

Svensk förening för Pulmonell Hypertension