SveFPH 10 r
RAPPORTER FRÅN VETENSKAPLIGA MÖTEN

Föreningen deltar i möten som berör PH. För att komma till respektive rapport, klicka på namnet/rapporten.

First Scientific Seminar on PH - Connecting Expertise in a Rare Disease - Advancing PAH Care - Oslo

Second Scientific Seminar on PH - Connecting Expertise in a Rare Disease - Advancing PAH Care - Amsterdam

Third Scientific Seminar on PH - Connecting Expertise in a Rare Disease - Advancing PAH Care - Lund


AVHANDLINGAR

Av föreningens medlemmar försvarade avhandlingar kring pulmonell hypertension.

Modulators of hypoxic pulmonary vasoconstriction and pulmonary hypertension. Implications for new treatment strategies. David Kylhammar, Avdelningen för kardiologi, Medicinska Fakulteten, Lunds Universitet. 2016.

Vardenafil and methylarginines in pulmonary hypertension. Anna Sandqvist, Klinisk farmakologi, Medicinska Fakulteten, Umeå Universitet. 2016.

VETENSKAPLIGA ARBETEN


Föreningen stödjer oberoende forskare i deras arbete. Nedan finner ni relevanta arbeten av föreningens medlemmar.

PULMONELL ARTERIELL HYPERTENSION (PH GRUPP 1)

Pulmonell hypertension vanligt vid kronisk lungsjukdom - Kylhammar & Rådegran - Läkartidningen - 2017
Riskstratifiering och dess betydelse för prognos vid PAH - Kylhammar et al. - Eur Heart J - 2017
Information, socialt stöd och coping hos PAH- och CTEPH-patienter - Ivarsson et al. - Patient Educ Couns - 2017

Pulmonell arteriell hypertension - Jansson et al. - Läkartidningen 2016
PAH och CTEPH i Svenska PH registret 2000-2014 - Rådegran et al. - Scand Cardiovasc J - 2016
Erfarenheter av stöd hos patienter med PAH och CTEPH - Ivarsson et al. - Heart Lung Circ - 2016
Uppfattning av given information och stöd vid PAH och CTEPH - Ivarsson et al. - Clin Med Insights Circ Respir Pulm Med - 2014
Prognos och respons vid initial singel och kombinationsbehandling - Kylhammar et al. - Scand Cardiovasc J - 2014
Informations-erfarenheter och -behov hos patienter med PAH och CTEPH - Ivarsson et al. - Nurs Res Pract - 2014
PAH associerad med systemisk skleros. Prognos och prediktion - Hesselstrand et al. Scand J Rheumatol - 2011
MR-fynd vid PAH associerad med bindvävssjukdom - Hesselstrand et al. Scand J Rheumatol - 2011


PULMONELL HYPERTENSION PÅ BASEN AV VÄNSTERSIDIG HJÄRTSJUKDOM (PH GRUPP 2)

Hemodynamik i vila och arbete före och efter hjärttransplantation - Lundgren & Rådegran - J Am Heart Assoc - 2015
Patofysiologi och behandling vid PH på basen av systolisk vänstersidig hjärtsvikt - Lundgren & Rådegran - Acta Physiol - 2014
Preoperativ pulmonell hypertension och dess betydelse för överlevnaden efter hjärttransplantation - Lundgren et al. Scand Cardiovasc J - 2014
Postoperativ pulmonell hypertension och dess betydelse för överlevnaden efter hjärttransplantation - Lundgren et al. Scand Cardiovasc J - 2014


PULMONELL HYPERTENSION PÅ BASEN AV LUNGSJUKDOM OCH/ELLER HYPOXI (PH GRUPP 3)

Behandlingsvägar vid hypoxisk pulmonell vasokonstriktion, vaskulär remodulering och PH - Kylhammar & Rådegran - Acta Physiol - 2016


KRONISK TROMBOEMBOLISK PULMONELL HYPERTENSION (PH GRUPP 4)

PAH och CTEPH i Svenska PH registret 2000-2014 - Rådegran et al. - Scand Cardiovasc J - 2016
Erfarenheter av stöd hos patienter med PAH och CTEPH - Ivarsson et al. - Heart Lung Circ - 2016
Uppfattning av given information och stöd vid PAH och CTEPH - Ivarsson et al. - Clin Med Insights Circ Respir Pulm Med - 2014
Informations-erfarenheter och -behov hos patienter med PAH och CTEPH - Ivarsson et al. - Nurs Res Pract - 2014

Svensk förening för Pulmonell Hypertension