bjorkar

SveFPH utlyser härmed två forskningsstipendier.

SveFPH utlyser stipendium 2019 om 50000 kronor till, i första hand, yngre forskare inom pulmonell hypertension.

SveFPH utlyser härmed , i samarbete med Actelion, ett stipendium om 50000 kronor för att täcka kostnader i samband med besök, studier eller deltagande i kurser utomlands inom området pulmonell hypertension.

Se dokument nedan för utförlig information om ansökan och stipendier. Sista ansökningsdatum är 2019-02-24.

Ansökningsblankett
Stipendium SveFPH 2019
Stipendium SveFPH Actelion 2019


Svensk förening för Pulmonell Hypertension