bjorkar

SveFPH utlyser härmed , i samarbete med Jansen, ett utbildningsstipendium om 50 000 kronor som syftar till att möjliggöra besök vid en klinik eller ett "center of excellence" med målsättning att därigenom erhålla kunskap som inte kan inhämtas/tillgodoses vid det egna sjukhuset/arbetsplatsen.

Komplett ansökan, inklusive ifylld ansökningsblankett, meritförteckning, motivering, budget samt intyg från handledare/verksamhetschef skickas till SveFPHs sekreterare Anna Werther-Evaldsson (Anna.Werther_Evaldsson[at]med.lu .se). Sista ansökningsdatum är 2022-06-03.

AnsökningsblankettSvensk förening för Pulmonell Hypertension