bjorkar

Svenska PAH-registret (SPAHR) utlyser
stipendium om 240.000:-

  • Stipendiet om totalt 240.000:- kan fördelas på flera sökanden
  • Stipendiets syfte är att stimulera forskning inom SPAHR och stipendiesumman skall användas för forskarens lönekostnader 
  • Ansökan om stipendium görs via blankett och skall tillsammans med projektplan (bakgrund, vetenskaplig frågeställning, metod och planerade analyser, arbetsplan, preliminära resultat, betydelse), inskickad ansökan om etikprövning (ska vara godkänd för att data ska kunna utlämnas från SPAHR och för att pengarna ska betalas ut), godkänd ansökan om att göra projekt utifrån SPAHR-data (separat ansökningsblankett finns här: https://www.ucr.uu.se/spahr/forskning/forska-i-spahr), resursintyg från verksamhetschef och ev. forskarutbildningshandledare samt sökandes meritförteckning (CV) skickas per mail till SveFPH:s sekreterare Anna Werther-Evaldsson (kontaktuppgifter i blankett)
  • Sista ansökningsdag är 2022-01-09. Ansökan görs via denna blankett.
  • Redovisning sker senast hösten 2023 genom presentation vid ett föreningsmöte 

 

Svensk förening för Pulmonell Hypertension