bjorkar
SveFPH tackar för ett givande digitalt årsmöte den 19 mars. Till följd av rådande reserestriktioner kommer föreningens höstmöte hållas digitalt.
Information kommer skickas ut per mail till föreningens medlemmar.

SveFPH uppmanar all vårdpersonal med intresse för pulmonell hypertension att bli medlemmar i föreningen.
För ytterligare information, se medlemsblankett.
Svensk förening för Pulmonell Hypertension