bjorkar
SveFPHs höstmöte är över och föreningen tackar samtliga deltagare för ett givande möte.

SveFPHs höstmöte är över och föreningen tackar samtliga deltagare för ett givande möte.
Välkomna åter till våren, datum meddelas senare.Svensk förening för Pulmonell Hypertension